hemodijaliza

KO DF Sarajevo: Pokrenute inicijative za nabavku dva aparata za hemodijalizu

Prije nešto više od mjesec dana, Udruženje dijaliznih i transplantiranih pacijenata Kantona Sarajevo se obratilo vijećnici Demokratske fronte Bosne i Hercegovine Snežani Omukić, s molbom da se u Općinskom vijeću Novo Sarajevo pokrene inicijativa za nabavku aparata za hemodijalizu. U molbi je navedeno da su postojeći aparati u KCUS u upotrebi i više od 200.000 […]

Scroll to top