Hamdija Hadžihasanović

Hamdija Hadžihasanović: Prepravljanje svjetskog poretka

Piše: Hamdija Hadžihasanović Za bolje razumijevanje teksta koji slijedi podsjećam na sljedeće činjenice: Samuel P. Huntington je u članku „Sukob civilizacija“ (1993.) izložio teoriju da će glavni uzrok podjela u  svijetu biti civilizacijski  identiteti. Kasnije (1996.) tu je teoriju razradio u knjizi “Sukob civilizacija i prepravljanje svjetskog poretka“. Na Huntingtonovoj mapi svijeta vidi se BiH, […]

Scroll to top