Centar Invest

Poziv svim strankama u Općini Centar da glasaju protiv osnivanja CENTAR INVEST d.o.o.

U četvrtak 28. 06. 2018. g. je zakazana 26. redovna sjednica Vijeća Općine Centar. Između ostalog 10. i 11. tačka dnevnog reda se vežu za “osnivanje JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Centar Sarajevo”. Želimo napomenuti javnost da je ovo tačka koju načelnik Ajnadžić gura na dnevni red kao “Predlagač” već nekoliko […]

Scroll to top