DF Kanton Sarajevo

Marijana Hrvić-Šikuljak: Uspjeli smo spasiti Bosnu i Hercegovinu od političkih aktera koji imaju “rezervne države”

Tokom rada u Kabinetu člana Predsjednistva BiH Željka Komšića prethodnih godina borili smo se snažno za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Pokušaj osporavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je uspostavljan mir u Bosni i Hercegovini, bio je gotovo svakodnevan. Stabilnost i sigurnost su narušavani. Nametali su nam nedemokratske izmjene Izbornog zakona BiH mimo svih evropskih […]

Predstavljamo naše kandidatkinje: Marijana Hrvić-Šikuljak

Iz biografije: Rođena je 1986. godine u Tuzli. Nakon završene osnovne škole i Opće gimnazije u Lukavcu, odlazi u Tuzlu gdje je diplomirala na Filozofskom fakultetu na UNTZ – odsjek Žurnalistika. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu stekla je zvanje magistrice politologije iz oblasti evropskih integracija na temu ”Aktuelna faza procesa integriranja BiH i drugih zemalja Zapadnog […]

Marijana Hrvić-Šikuljak: Naš cilj je demokratski uređena građanska država

Milorad Dodik kaže: “RS kao nezavisna država i danas je naš cilj. Srpska je samo jedna nit u kontinuitetu srpske borbe za slobodu i samostalnost na ovim prostorima.” Željo Komšić, Demokratska fronta, a vjerujem i mnoge druge stranke u BiH, mu to neće nikada dozvoliti! Ali dobro, lijepo je sanjariti. Naš cilj je demokratski urađena […]

Predstavljamo naše kandidate: Muhidin Zametica

Rođen u Sarajevu 1960.godine. Završio Prvu gimnaziju 1979. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984. godine na Odsjeku društvene ekonomije. Do 1990. godine radio kao finansijski rukovodilac u najvećoj BiH kompaniji „Energoinvest“, a potom osnovao i vodio privatnu agenciju za finansijski konsalting u Sarajevu. Učesnik rata od 1992. godine, član Generalštaba Armije BiH […]

Predstavljamo naše kandidatkinje: Marijela Hašimbegović

Iz biografije: Rođena 1969. u Sarajevu. Učenica generacije srednje Građevinsko-tehničke škole u Sarajevu. Diplomirana inženjerka arhitekture (Arhitektonski fakultet UNSA). Prva žena na poziciji direktora Narodnog pozorišta Sarajevo u 100 godina postojanja i trenutno je rukovoditeljica tehničke službe. Tokom opsade Sarajeva 1993. godine ostvarila je svoju prvu pozorišnu saradnju kao scenografkinja i kostimografkinja i kroz brojna […]

Predstavljamo naše kandidate: Avdo Zubača

Biografija: Avdo ZubačaRođen 18.09.1960. godine u Striježevu, općina Vareš, u Bosni i Hercegovini. Patrijarhalno odgojen u šestočlanoj radničkoj porodici skromnog imetka. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Varešu 1979. godine, a Tehničku Vojnu akademiju kopnene vojske u Zagrebu 1984. godine, te stekao zvanje diplomiranog inžinjera saobraćaja i transporta. Prije agresije na BiH, nakon završene Vojne […]

Predstavljamo naše kandidate: Mirsad Begić

Iz biografije: Rođen 1954. godine u Sarajevu, nastavnik razredne nastave. Cijeli poslovni vijek bio u službi građana: uposlenik Radne zajednice zajedničkih poslova Općine Novo Sarajevo – Sekretar MZ “Ravijojla Rava Janković“, zatim sekretar Službe, sekretar MZ “Grbavica II“, šef Službe za mjesne zajednice. Penzionisao se 2019. kao šef Odsjeka za mjesne zajednice. Dobitnik je mnogih […]

Predstavljamo naše kandidate: Bajro Čomor

Iz biografije: Bajro Čomor je rođen 1966. god u Lukomiru, općina Konjic. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu.Aktivno se uključio u organiziranje i odbranu BiH. Prošao sve dužnosti od vojnika do komandanta bataljona na Hrasnom Brdu. Kraj rata dočekao na dužnosti komandanta bataljona Hrasnog Brda i Trga heroja. Od 2007. g. penzionisan u činu […]

Predstavljamo naše kandidate: Miroslav Vujčić

Iz biografije: Rođen 1965. godine u Sarajevu. Prije rata, kao i moj otac, uposlenik Energoinvesta (TSO), ali i profesionalni sportista – košarkaš te jedan dio svoga života i košarkaški trener. 30 godina uposlenik Ministarstva vanjskih poslova a trenutno predsjednik Sindikalne organizacije MVP BiH te član Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama […]

Predstavljamo naše kandidate: Mirza Ramić

Rođen sam 1975. u Sarajevu. Nakon učešća u odbrani BiH od agresije, i demobilizacije u novembru 1995. upisujem Fakultet sporta Univerziteta u Sarajevu gdje završavam dodiplomski i postdiplomski studij te stičem akademsku titulu magistra nauka u oblasti sporta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2021. magistriram i dobijam akademsku titulu i stručno zvanje magistar menadžmenta, […]

Scroll to top