mirza ramić

Predstavljamo naše kandidate: Mirza Ramić

Rođen sam 1975. u Sarajevu. Nakon učešća u odbrani BiH od agresije, i demobilizacije u novembru 1995. upisujem Fakultet sporta Univerziteta u Sarajevu gdje završavam dodiplomski i postdiplomski studij te stičem akademsku titulu magistra nauka u oblasti sporta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2021. magistriram i dobijam akademsku titulu i stručno zvanje magistar menadžmenta, […]

Scroll to top