+387 33 200 222                                                                           Radićeva 8.,

71.000 Sarajevo                                                                      ks@fronta.ba

mirsad madeško

OO DF Ilidža: Izvještaj sa 14. redovne sjednice OV Ilidža

Već je postalo uobičajeno da se na sjednicama Općinskog vijeća Ilidža omalovažavanju institucije vijeća, vijećnici, pravobranilaštvo Općine i zakoni ove države. Načelnik Senaid Memić je dao 3 zaključka na usvajanje Vijeću, iako ti zaključci nisu bili u skladu sa zakonom i Statutom, niti su bile tačke dnevnog reda. U svemu tome imao je podršku predsjedavajućeg […]

Scroll to top