+387 33 200 222                                                                           Radićeva 8.,

71.000 Sarajevo                                                                      ks@fronta.ba

nukleus stup

Vijećnik DF Amar Kečo podnio krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg OV Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža 21. septembra 2017. je na sjednici izglasalo Regulacioni plan Stup Nukleus, uz amandmane koji su sastavni dio teksta RP, tačnije Odluke o provođenju. Amar Kečo, vijećnik iz Demokratske fronte, objašnjava da su neuvrštavanjem amandmana u Službenom listu, prekršeni zakoni, a izigrani vijećnici i zakonodavno tijelo. Ono što je bitno, ističe, jeste da je tada većina vijećnika bila […]

Scroll to top