+387 33 200 222                                                                           Radićeva 8.,

71.000 Sarajevo                                                                      ks@fronta.ba

BLOG Vedrane Vujović: Kantonalna preduzeća u službi građana?

Kao dio zakonodavnog tijela najbližeg građanima, zastupnici Demokratske fronte će u narednom sazivu posebnu pažnju usmjeriti na pitanja djelovanja kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, u pogledu modernizacije sa savremenim sredstvima rada i poboljšavanja materijalnog položaja zaposlenika, srazmjerno ostvarenim rezultatima rada i ekonomskim mogućnostima Kantona Sarajevo.

Između građana kao korisnika javnih usluga i zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama, u osnovi ne postoje različiti interesi, jer su u pitanju iste osobe, koje su i davaoci usluga kao zaposlenici u pojedinim javnim sektorima i korisnici tih istih usluga kao i svi ostali građani u Kantona Sarajevo. Zato se javna preduzeća i javne ustanove, u okviru svojih specifičnih obaveza i odgovornosti, moraju više baviti rješavanju problema na koja ukazuju građani.

S početkom mjeseca oktobra kada zvanično počinje zimska tarifa naplate centralnog grijanja, nisam mogla a da se ne zapitam da li će moji sugrađani imati jednaku isporuku toplotne energije?

Kao argument može poslužiti višegodišnje nezadovoljstvo građana sa Alipašinog Polja u općini Novi Grad Sarajevo. Još 2002. godine u ime 20.000 građana, šest Mjesnih zajednica uputilo je zajednički zahtjev svim strukturama u Kantonu Sarajevo, da se preduzmu mjere za sanaciju problema centralnog grijanja sa Uniklima konvertorima, ali to nije rješavano niti do danas. Za višegodišnje nezadovoljstvo građana postoje opravdani razlozi.

Prije privatizacije stanova, kada su stanovi bili u državnoj svojini, KJKP Toplane Sarajevo nisu izvršili svoje zakonske obaveze da instalacije i grijaća tijela u stanovima dovedu u stanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti, te je veliki broj građana bio primoran da otkupi stanove sa nefunkcionalnim Uniklima konvertorima.

Nakon privatizacije stanova, iz KJKP Toplane Sarajevo se ograđuju od ovog problema u smislu da oni imaju obavezu da toplotnu energiju dovede samo do stambenog objekta, a da je tehničko stanje instalacija centralnog grijanja u stanovima u nadležnosti etažnih vlasnika, koji su te stanove otkupili.

Ovakvim svojim odnosom KJKP Toplane Sarajevo su građanima koji stanuju u stanovima sa Uniklima konvertorima, nanijeli neposrednu materijalnu štetu dva puta: prvi put što nisu osposobili grijaća tijela u stanovima prije otkupa stanova i drugi put prilikom ispostavljanja računa za zagrijavanje. KJKP Toplane Sarajevo ispostavljaju iste iznose računa i za zagrijavanje stanova sa gusanim radijatorima i za zagrijavanje stanova sa Uniklima konvertorima, što je sa stanovišta prijema toplotne energije neuporedivo.

Ispostavljajući račune na bazi pretpostavljenog utroška toplotne energije, KJKP Toplane Sarajevo neposredno krše Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini Član 35, Stav 1. (Službeni glasnik BH od 04.04.2006 godine) u kojem je jasno utvrđena obaveza isporučioca energije da  prodaju toplotne energije potrošaču obračunava na osnovu stvarno izvršenih isporuka.

Prikrivajući vlastite propuste, KJKP Toplane Sarajevo još podnose i neutemeljene tužbene zahtjeve da prinudnim putem naplate za toplotnu energiju, koju građani sa konvertorima u stanovima nisu ni mogli primiti u količini koja je fakturisana.

Kao mogući izlaz iz ovih problema, KJKP Toplane Sarajevo trebaju prethodno tačno utvrditi u koliko stanova postoji zagrijavanje sa Uniklima konvertorima, te kao pravno lice pokrenuti aktivnosti da se uz podršku Kantona Sarajevo osigura kreditna linija i na veliko po povoljnim cijenama i uslovima plaćanja, nabave hiljade gusanih radijatora i ugrade u stanove u kojima je grijanje nezadovoljavajuće. Vlasnici stanova bi te radijatore otplaćivali kao ratu kredita uz mjesečne račune za grijanje.

Time bi se znatno poboljšalo zagrijavanje stanova, sanirali kvarovi, osigurala redovna naplata centralnog grijanja, izbjegli brojni sudski sporovi te bi osigurali ravnopravnost i poboljšali životne uslove građana Kantona Sarajevo.

BLOG Vedrane Vujović: Kantonalna preduzeća u službi građana?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Scroll to top