+387 33 200 222                                                                           Radićeva 8.,

71.000 Sarajevo                                                                      ks@fronta.ba

Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade KS

Anketni list o izboru jezika za pohađanje nastave izazvao oštre polemike roditelja na društvenim mrežama

Roditeljima učenika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo dostavljeni su anketni listići na kojem se mogu izjasniti na kojem jeziku žele da njihova djeca pohađaju nastavu. U opciji su tri jezika – bosanski, hrvatski i srpski. Na osnovu dopisa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade te uvažavajući odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju osnovne […]

Scroll to top