+387 33 200 222                                                                           Radićeva 8.,

71.000 Sarajevo                                                                      ks@fronta.ba

“Strategija 2020”: Modernizacija i poboljšanje zdravstvene zaštite

Stanovnici sa kojima smo dosad razgovarali su jako nezadovoljni zdravstvenom zaštitom i navode da to treba biti jedan od prioriteta svih političkih planova i strategija. Nezadovoljni su i time što ima tako malo javnih istupanja i konkretnih rješenja po ovoj temi. Modeli porodične medicine su djelimično zadovoljili potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom. To se prvenstveno odnosi na broj uposlenog medicinskog kadra, radno vrijeme kao i disperziju i izgradnju novih objekata.

Zdravstvo između Kantona Sarajevo i 9 općina”

Kada je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo, ona je specifična i organizirana kroz Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u čiji sastav ulaze organizacione jedinice (domovi zdravlja) iz devet općina. Ovaj centralizirani način rada u većini situacija komplicira organizaciju zdravstvene zaštite na nivo lokalne zajednice – općine. U implementaciji porodične medicine prioritetni problem je nedostatak kadra, naročito doktora medicine. Postojeći kadar u službama preopterećen je velikim brojem pacijenata i organizacijskim problemima, zbog čega ne mogu u cijelosti da rade na principima porodične medicine.

Još uvijek se ne izdvaja dovoljno sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu, a problem usložnjavaju lokalne zajednice koje ne ispunjavaju zakonske obaveze sufinansiranja domova zdravlja.

Ciljevi

 • uspostavljanje organizacionog modela u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji će osigurati smanjenje nejednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite i omogućiti kontinuitet zdravstvene zaštite sa drugim nivoima zdravstvenog sistema, a prema potrebama lokalne zajednice
 • zdravstvene ustanove, lijekovi i usluge moraju biti dostupni i pristupačni za sve građane, naročito za ugrožene i marginalizirane kategorije, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu
 • zdravstvene ustanove, također, moraju osiguravati kvalitetu usluga, što zahtijeva stručno medicinsko osoblje, adekvatnu opremu, sigurnu vodu za piće i sanitarije
 • mora biti uspostavljena i adekvatna praksa informiranja građana o pitanjima iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i mehanizmi odgovornosti i praćenja efikasnosti javne uprave u osiguranju zdravstvene zaštite
 • uspostavljanje finansijski održive primarne zdravstvene zaštite, s ciljem efikasnog i pravičnog finansiranja usluga primarne zdravstvene zaštite
 • unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite uvođenjem savremenih procedura temeljenih na optimalnim standardima zasnovanim na naučnim dokazima koji će se postići stalnim poboljšanjem kvaliteta usluga
 • uključivanje lokalne zajednice u brizi za zdravlje i prepoznavanju i/ili otklanjanju faktora lokalne zajednice koji utječu na zdravlje stanovništva.

Rješenja

 1. Svake godine u budžet Općine uvrstiti i stavku nabavke opreme potrebne za područne ambulante, a na osnovu njihovih iskazanih potreba.
 2. Sufinansirati i uređenje tih objekata (renoviranje).
 3. Finansirati projekte koji promoviraju zdravlje i educiraju građane o prevenciji bolesti, potiču pripadnike rizičnih grupa na vršenje redovnih pregleda.
 4. Također, općina isto tako može organizirati i besplatne specijalističke preglede za rizične grupe građana.
“Strategija 2020”: Modernizacija i poboljšanje zdravstvene zaštite

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Scroll to top