aida hrnjić

Aida Hrnjić: Dan iz pakla za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju

Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju su jučer imali dan iz pakla, jer su im bh. vlasti poručile da ne žele učiniti ništa za njihovu djecu. Naime, u Parlamentu Bosne i Hercegovine danas je oborena inicijativa zastupnice Maje Gasal-Vražalica, koja ju je podnijela u martu prošle godine nakon pogibije 10-ogodišnjeg dječaka Konstantina Stijepića na Majevici […]

Blog Aide Hrnjić: Vlasti smo sve na tacni dali, ona ni ruku da pruži

Mjesecima roditelji djece s poteškoćama u razvoju mole da im se dozvoli obraćanje Skupštini Kantona Sarajevo, ali im uvijek kažu da imaju ‘važnije prioritete’. Malo me šta naljutilo ovih dana kao vijest da je predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo najavila da će Skupština raspravljati o spornom imenu jedne osnovne škole u Sarajevu, ali ne zbog toga što mislim […]

Blog Aide Hrnjić: Inkluzija na bosanski način

Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva da škole trebaju prihvatiti svu djecu bez obzira na njihove fizičke, intelektualne, socijalne, emocionalne, jezičke ili druge osobine. Ovo se naročito odnosi na djecu sa poteškoćama ili nadarenu djecu, djecu koja žive na ulici i djecu koja rade, djecu iz udaljenih ili nomadskih populacija, djecu koja pripadaju jezičkim, etničkim ili kulturnim manjinama, […]

Scroll to top