zavnobih

Blog Amira Vrce: Ili građanska BiH ili BiH bez građana

Vrijeme je za novi ZAVNOBIH Moderne, demokratske države, zasnovane su na vladavini prava ili pravnoj državi. U njihovom središtu nalazi se – građanin.  Sva se vlast izvorno crpi iz naroda, preciznije nacije odnosno skupine svih državljana/građana.  U takvim, građanskim, parlamentarnim demokratijama, propisana su i štite se individualna prava svih građana, te unaprijed određeni krug kolektivnih […]

Scroll to top