elvir kazazović

Sraman odnos Vlade KS prema djeci sa poteškoćama u razvoju

Mnogi sociolozi kažu da se dostignuti stepen uređenosti sistema i civilizacijskog nivoa određenog društva mjeri njegovim odnosom prema najugroženijim kategorijama stanovništva. Potvrdu u praksi  ovoj teorijskoj definiciji daje odnos bh. vlasti prema svom cjelokupnom stanovništvu, a osobe sa umanjenim sposobnostima i djeca sa poteškoćama u razvoju su prepušteni sami sebi ili upornim roditeljima i članovima […]

Scroll to top