zlatan omerspahić

Zlatan Omerspahić: Politika kao poziv – ono što jeste i što bi trebala da bude

Političari kojima je politika poziv dijele se na dvije grupe i to: političare koji žive „za“ politiku i političare koji žive „od“ politike. Slavni njemački pravnik, historičar, sociolog, političar i ekonomista Max Weber je u svom fascinantnom predavanju „Politika kao poziv“ otkrio šta politika kao poziv jeste i šta treba da bude. Ono što politika […]

Scroll to top