ko kantona 10

Predsjedništvo DF BiH donijelo odluku o imenovanju KO Kantona 10

Na 27. sjednici Predsjedništva Demokratske fronte, održanoj 09.11.2017. godine, Predsjedništvo je donijelo odluku o imenovanju KO Kantona 10. Za predsjednika KO Kantona 10 odbora imenuje se: 1. Goran Čondrić Za članove KO Kantona 10 imenuju se: 1. Sanjin Huseinagić 2. Dževad Duganhodžić 3. Haris Bašić 4. Ivana Cvetković 5. Ena Karača 6. Amela Korda 7. […]

Scroll to top